REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “ROMANIA NOW” 

Perioada campanie promotionala: 30 octombrie 2021 – 15 noiembrie 2021 

SECTIUNEA I. ORGANIZAREA CAMPANIE 

1.1. SC NORDIS MANAGEMENT SRL (denumita in continuare “Organizatorul”), cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Aleea Alexandru, Nr.21, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/20150/02.12.2008, CUI RO24813191, reprezentata legal de Postoaca Gheorghe Emanuel, in calitate de Administrator, organizeaza in perioada 20 octombrie 2021 – 30 octombrie 2021, campania promotionala “ROMANIA NOW” (denumita in continuare “Campania”). 

1.2. Campania se desfasoara prin intermediul agentiei de publicitate ORASUL MEU MARKETING S.R.L., cu sediul social în București, Sectorul 2, str. Vasile Lascăr, nr. 144-146, etaj 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/5435/2010, CUI RO26986733, reprezentata legal prin Mugur Pătrașcu, in calitate de Administrator (denumita in continuare “Agentia 1” sau “Screen Native”) 

si prin intermediul agentiei DM (direct marketing) 

MEDIAPOST HIT MAIL S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sector 2, Str. Siriului, nr 42-46, et 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/ 8295/ 2000, CUI RO13351917, reprezentata legal de Marian Seitan, in calitate de Director General (denumita in continuarea “Agentia DM” sau „Mediapost Hit Mail”) 

Denumite in mod colectiv „ Agentiile” sau „Agentiile participante” 

SECTIUNEA II. REGULAMENTUL CAMPANIEI 

2.1. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament oficial („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului Roman nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice. Campania nu este sponsorizata, sprijinita, administrata sau prin asociere cu platformele de socializare Instagram. 

2.2. Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe pagina de Instagram Romania NOW https://www.instagram.com/thisisromania.official/ sau printr-o solicitare adresata Organizatorului la adresa din București, Sectorul 1, Aleea Alexandru, Nr.21. 

2.3. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

Avand in vedere limitarile obiective specifice materialelor si/sau mesaje publicitare si/sau cu rol de comunicare, intotdeauna vor prevala prevederile Regulamentului Oficial. 

2.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare in acest sens. 

2.5. Orice modificari sau completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe pe pagina de Instagram Romania NOW https://www.instagram.com/thisisromania.official/, cu cel putin 24 ore, inainte ca acestea sa intre in vigoare. 

2.6. Organizatorul va colecta si va prelucra, prin intermediul paginii de Instagram Romania NOW https://www.instagram.com/thisisromania.official/, date cu caracter personal ale participantilor la Campanie, fiind responsabila de urmatoarele actiuni: 

 • • Administrarea paginii de Instagram Romania NOW https://www.instagram.com/thisisromania.official/, inclusiv a campaniei promotionale de pe aceasta; 
 • • Contactarea participantilor desemnati potentiali castigatori in vederea solicitarii datelor de contact; 
 • • Transmiterea catre Agentia 1 a unei baze de date ce contine doar ID-urile de Instagram ale participantilor bazei de date in vederea validarii castigatorilor; 

Agentia 1 va trimite baza de date catre Agentia DM. 

2.7. Agentia DM va primi si va prelucra date cu caracter personal ale participantilor la Campanie, precum si ale participantilor castigatori, fiind responsabila de urmatoarele actiuni: 

• Validarea castigatorilor conform termenilor si conditiilor stipulate in prezentul regulament; 

• Contactarea telefonica a castigatorilor, in conditiile Regulamentului; 

• Transmiterea catre Agentia 1 a datelor cu caracter personal ale participantilor castigatori validati. 

2.8. Agentia 1 va primi de la Agentia DM si va prelucra date cu caracter personal ale participantilor castigatori validati. 

2.9. Prin participarea la aceasta Campanie, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament si inteleg ca datele lor personale vor fi prelucrate conform Regulamentului. 

2.10. Dupa data incetarii Campaniei, Organizatorul si Agentiile nu mai au nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei. 

III. SECTIUNEA III. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI 

3.1. Campania se desfasoara in perioada 30.10.2021, (ora 10:00:01) si 15.11.2021, (ora 23:59:59) (denumita in continuare “Perioada Campaniei”), pe teritoriul Romaniei, prin intermediul paginii de socializare Instagram Romania NOW – https://www.instagram.com/thisisromania.official/ 

SECTIUNEA IV. DREPTUL DE PARTICIPARE 

4.1. In Campanie se pot inscrie persoanele fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 

 • • au rezidenta legala sau domiciliul legal in Romania; 
 • • au implinit varsta de 18 ani la data inceperii Campaniei; 
 • • au cont valid sau isi creeaza un cont pe reteua de socializare Instagram cu profil public; 

4.2. Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament. 

4.3. Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane: 

(i) Persoanele care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 5.1; 

(ii) Angajati ai Organizatorului, sau ai societatilor afiliate Organizatorului; 

(iii) Angajati ai Agentiilor sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei; 

(iv) Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus. 

4.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art. 5.4. 

4.5. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordarii premiilor in cazul castigatorilor desemnati. 

4.6. Organizatorul isi rezerva dreptul sa elimine inscrierile multiple ale unui singur utilizator. 

Un participant se poate inscrie in Campanie cu maxim 3 (trei) postări cu poze, impreuna cu etichetele (hashtag-urile) #ThisIsRomania si #RomaniaNOW si redirectare (tag) catre conturile de Instagram @thisisromania.official și @nordis_group, pe contul personal, dar pot castiga maxim un premiu pe durata Campaniei. 

SECTIUNEA V. MECANISMUL CAMPANIEI 

5.1. Modalitatile de inscriere in Campanie 

5.1.1. Participantii se pot inscrie in Campanie oricand, incepand cu data de 30 octombrie 2021 (ora 10:00:01) si pana la data de 15 noiembrie 2021 (ora 23:59:59). 

5.1.2. Organizatorul va posta pe pagina de Instagram Romania NOW https://www.instagram.com/thisisromania.official/ textul urmator: 

„CONCURS! 

România surprinzătoare, România de poveste, România de care toți suntem mândri. România în care natura echilibrează și liniștește, în care timpul curge altfel, în care simți secole trecute și pășești pe pământuri neatinse. Nordis te invită să o vedem. Să o retrăim prin cele mai bune imagini surprinse aici. Eleganță, rafinament, stil. Da, România este și așa, surprinzătoare și de o frumusețe rară. Arată-ne #RomaniaNOW într-o fotografie, posteaz-o pe Instagram și poți câștiga premii și faimă. Nu uita sa adaugi # ThisIsRomania si @nordis_group @thisisromania.official, în descriere, şi să dai follow la paginile @Nordis_Group și @ThisIsRomania.Official.” 

Iată ce trebuie să faci: 

1. Publică pe profilul personal de Instagram o fotografie care să surprindă frumusețea României, dintr-un unghi unic, în perioada 30 octombrie – 15 noiembrie 2021. 

2. Folosește în postare hashtag-urile #ThisIsRomania și #RomaniaNOW și dă-ne tag către @nordis_group și @thisisromania.official în descriere. 

3. Dă un follow conturilor @Nordis_Group și @ThisIsRomania.Official 

4. Promovează competiția și strânge cât mai multe like-uri la fotografia ta, până pe 15 noiembrie! 

La finalul Campaniei, juriul va alege dintre cele mai apreciate fotografii, 12 imagini câștigătoare, care se vor bucura de: 

11 premii, fiecare în valoare de 1.000 euro 

Marele premiu de 10.000 euro 

Mai mult decât atât, cele 12 fotografii desemnate castigatoare primesc și șansa de a fi publicate într-un calendar unic, menit să persiste mai mult de 1 an. 

Totodata, se vor desemna si un numar de 20 de rezerve. 

5.1.3. Pentru inscrierea valabila in Campanie participantii trebuie sa respecte urmatorul mecanism: 

 • • sa posteze pe profilul personal de Instagram, avand setarile postarii publice, cel putin o fotografie – care sa respecte tema Campaniei – folosind etichetele (hashtag-urile) #ThisIsRomania si #RomaniaNOW; 
 • • pe fiecare fotografie sa existe o redirectare (tag) catre contul de Instagram @nordis_group și @thisisromania.official; 
 • • participantii trebuie să dea follow pe Instagram conturilor @nordis_group și @thisisromania.official 

Un participant se poate inscrie cu una sau mai multe fotografii care respecta conditiile prevazute mai sus, numarul acestora fiind limitat la 3. 

5.2. Conditii privind inscrierea valabila in Campanie: 

5.2.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: 

a) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor din Sectiunea IV – Dreptul de Participare de mai sus; 

b) Participantul poate participa la Campanie exclusiv prin modalitatea descrisa in prezentul Regulament, inclusiv cu respectarea conditiilor prevazute la Art. 5.1. – Modalitati de inscriere in Campanie; 

c) Participarea se va face exclusiv in perioada Campaniei mentionata la Art. 5.1.1. 

d) Participantul care posteaza fotografia, pe pagina Instagram a Campaniei, trebuie sa fie proprietarul acestuia si/ sau sa aiba drepturi de autor sau de folosinta asupra ei, avand posibilitatea ca, la cererea Organizatorului, sa o poata dovedi. 

Este interzisa utilizarea unei fotografii care cuprinde imaginea proprie si/ sau a altor persoane. 

e) Pentru ca o inscriere in Campanie sa fie considerata valida, participantul trebuie sa respecte, in mod cumulativ si urmatoarele conditii: 

 • • sa nu incalce in niciun fel prezentul Regulament; 
 • • sa respecte tematica, asa cum este descrisa in Regulamentul Oficial al Campaniei, pe canalele de comunicare a Campaniei si in cuprinsul mesajului Campaniei; 
 • • profilul de Instagram al participantului sa fie setat public pe perioada de valabilitate a Campaniei si pana la momentul inmanarii premiului; 
 • • fotograria postata: – sa fie setata public; 
 • – sa nu aiba niciun fel de continut defaimator sau jignitor in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, etinie, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic sau mesaje ilegale, imorale sau antisociale; 
 • – sa nu contina amenintari catre orice terta persoana, loc, afacere sau grup, sa nu lezeze intimitatea, imaginea, reputatia, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale oricarei persoane fizice, societate sau entitate; 
 • – sa nu incalce in niciun alt mod legile si reglementarile aplicabile; sa nu contina referiri sau mesaje cu privire la marci inregistrate sau neinregistrate; 
 • – sa nu foloseasca expresii protejate prin drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala; 
 • – sa nu promoveze orice alte marci care nu reprezinta produsele participante; 
 • – sa nu prezinte caracter pornografic sau nuditate; 
 • – sa nu includa date cu caracter personal apartinand lui sau altor persoane, in afara de profilul de Instagram al participantului; 
 • – sa nu contina imagini cu persoane minore; 
 • – sa nu contina imagini cu persoane aflate in stare de ebrietate sau cu persoane aflate in situatii care prezinta un risc ridicat pentru viata / sau sanatatea participantilor. 
 •  

5.2.2. Dupa incheierea Campaniei, o comisie formata din reprezentantii Organizatorului si ambasadorii “Romania NOW” (Juriul) va efectua, dintre toate inregistrarile valide in Campanie, selectia 

castigatorilor, indiferent de numarul like-uri – acestea vor fi luate in calcul intr-o eventuala preselectare). Indiferent de acest top, juriul isi rezerva dreptul de a alege 12 dintre cele mai reprezentative submisii pentru calendarul campaniei Romania NOW. 

Dupa validarea inscrierilor, Organizatorul isi rezerva dreptul de a reposta postarile câștigătorilor, pe contul de Instagram Romania NOW (cu programul https://repostapp.com/) pe pagina de Facebook – Romania NOW Romania NOW | Facebook și pe site-ul campaniei https://www.instagram.com/thisisromania.official/. 

5.2.3. Câștigătorii vor fi anuntati de catre Organizator printr-o postare pe pagina de Instagram cu redirectari (tag-uri) catre conturile de Instagram ale participantilor. 

Totodata, fotografiile desemnate castigatoare vor fi repostate de catre Organizator atat pe pagina de Facebook – Romania NOW ……., cat si pe Instagram, dar în sectiunea Story, de pe pagina de Instagram Romania NOW – https://www.instagram.com/thisisromania.official/, 

5.2.4. Validarea si repostarea inscrierilor este atributul exclusiv al Organizatorului. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica (invalida) orice continut, care nu respecta conditiile de la art. 5.2.1 lit. d), inainte de repostarea pe pagina de Instagram Romania NOW https://www.instagram.com/thisisromania.official/, fara a fi necesara notificarea autorului/ participantului sau prezentarea unei explicatii, in cazul in care nu respecta cerintele din postarile Campaniei; 

Orice redirectionare catre pagina de Instagram a Organizatorului (https://www.instagram.com/thisisromania.official/), este moderata, iar orice tip de continut necorespunzator si/ sau legaturi cu pagini de internet care nu sunt conforme cu criteriile Regulamentului Oficial pot fi excluse de la repostare, fara a fi necesara notificarea autorului/ participantului sau prezentarea unei explicatii. De asemenea, fotografiile care nu respectă regulamentul vor fi eliminate din competiție, prin ștergerea tag-ului de către Organizator. 

Participantul care nu indeplineste toate conditiile prevazute prin prezentul Regulament va fi descalificat si nu va fi luat in considerare in vederea desemnarii Participantului Castigator. 

SECTIUNEA VI. PREMIILE CAMPANIEI 

6.1. In cadrul Campaniei, cu respectarea dispozitiilor Regulamentului vor fi acordate pe baza deciziei juriului: 

a) Marele Premiu = premiu in bani – in valoare de 10.000 euro, in valoare unitara de 49,488 lei* – valoarea impozitului este de 5.432 lei. 

si 

b) 11 (unusprezece) premi in bani – in valoare de 1.000 euro, in valoare unitara de 4.948,8 lei* – (valoarea impozitului 483.20 lei), in valoare totala de 54,436.8 Lei (tva Inclus). 

*Valoarea premiilor in lei este calculata la un curs de referinta de 4.9489 lei/1 euro valabil la data autentificarii Regulamentului – 29.10.2021. 

6.2. Valoarea comerciala neta totala (TVA inclus) a tuturor premiile acordate in cadrul Campaniei este de 103,924.8 Lei. 

6.3. In cazul in care castigatorii desemnati isi dau consimtamantul, prin semnarea unui acord prin care cedeaza drepturile de autor asupra fotografiei, inscrisa in Campanie, catre Nordis Group – vezi Anexa 2 a Regulamentului, Organizatorul va folosi fotografiile castigatoare atat in Calendarul 2022 powered by Nordis Group, cat si in materialele post-comunicare cu privire la Campanie. 

6.3. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii/produse/servicii. In cazul refuzului vreunui participant castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si 

neechivoc in scris si transmis via e-mail Organizatorului), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului si/sau a Agentiilor. 

6.4. Organizatorului isi rezerva dreptul de a modifica (de ex. de a reduce, de a suplimenta) numarul premiilor oferite in cadrul Campaniei prin intocmirea unui act aditional la prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actului aditional ce contine aceste modificari conform Sectiunii 2. 

SECTIUNEA VII. DESEMNAREA CASTIGATORILOR 

7.1. In cadrul Campaniei, premiile vor fi acordate celor 12 participanti, în funcție de votul juriului. 

Jurizarea va avea loc in termen de maximum 3 (trei) zile lucratoare de la finalul Campaniei. 

La jurizare vor participa primele 100 de inscrieri, in ordinea descrescatoare a numarului de voturi. 

Jurizarea se va efectua de catre o comisie formata din reprezentantii Organizatorului si ambasadorii “Romania NOW” – componenta Juriului va fi publicata pe pagina de Instagram dedicata Campaniei https://www.instagram.com/thisisromania.official/. 

Comisia va desemna cei 12 (doisprezece) castigatori si va selecta 20 de rezerve. 

Castigatorii finali vor fi desemnati in ordinea punctajului obtinut in urma jurizarii: 

– Castigatorul Marelui Premiu: fotografia participantului cu cel mai mare punctaj obtinut in baza criteriilor de mai jos; 

– urmatoarele 11 clasate, in ordinea descrescatoare a punctajului, castigatorii premiilor constand in 1.000 EUR; 

Jurizarea va avea in vedere urmatoarele criterii: 

1. Originalitate si compozitie – utilizand o scala de la 1 – 10 puncte 

2. Expresivitatea fotografiei si cromatica – utilizand o scala de la 1 – 10 puncte 

3. Creativitatea unghiului surprins – se ofera un punctaj de la 1-10 

4. Calitatea fotografiei – se ofera un punctaj de la 1-10 

5. Fotografia trebuie să aibă o calitate de minim 300DPI și o rezoluție de cel puțin 1280 x 720 PX. 

In cazul in care vor exista mai mult de 12 (douasprezece) inscrieri evaluate cu acelasi scor, juriul va proceda la o reevaluare a celor evaluate cu scor identic. 

7.2. Cei 12 castigatori trebuie sa trimita, in termen de 24h de la postarea Organizatorului cu anuntarea castigatorilor, un mesaj privat (DM) cu numarul de telefon (strict numarul de telefon), la care sa poata fi apelati in vederea validarii, catre contul de Instagram a Organizatorului. 

Numarul de telefon este necesar pentru a se face validarea Finala de catre Agentia DM. 

7.2. In cazul in care, din orice motiv, un castigator desemnat nu poate fi validat sau refuza primirea premiului, atribuirea premiului respectiv se va face rezervelor, in ordinea clasamentului efectuat pe baza deciziei juriului, aceeasi procedura de validare aplicabila in cazul castigatorilor fiind aplicabila si in cazul rezervelor. 

7.4. In cazul in care este invalidat castigatorul Marelui Premiu, Premiul cel Mare se va acorda urmatorului clasat, urmand sa fie contactata prima rezerva in vederea validarii pentru un premiu constand in 1.000 EUR. 

SECTIUNEA VIII. ANUNTAREA SI VALIDAREA CASTIGATORILOR. 

1. In urma acceptului inregistrarii apelului, Participantului i se va solicita sa: 

a. declare ca are drept de participare conform Sectiunii 4 a prezentului Regulament Oficial; 

b. comunice urmatoarele informatii: nume, prenume si confirmarea cu privire la varsta de cel putin 18 ani la data inceperii Campaniei si adresa de email (doar de la acei Participanti care doresc primirea link-ului securizat prin aceasta modalitate, in vederea incarcarii documentelor solicitate, potrivit punctului 2 de mai jos); 

c. trimita, in termen de cel mult 3 (trei) zile lucratoare de la momentul convorbirii urmatoarele documente: 

8.1. Pentru a fi validat un Castigator al campaniei, potentialul castigator trebuie sa aiba dreptul de participare la Campanie, asa cum este specificat in prezentul Regulament, iar postarea de participare la Campanie sa respecte toate cerintele Regulamentului, precum si sa ofere toate datele solicitate conform prezentului Regulament, in momentul contactarii. 

8.2. Un participant are dreptul sa castige cate un singur premiu pe toate perioada de desfasurare a Campaniei. 

8.3. Potentialul castigator va fi contactat de catre Agentia DM, in termen de maxim 2 zile lucratoare de la receptionarea numarului de telefon, trimis de catre castigatori prin mesaj privat (DM) catre contul de Instagram a Organizatorului. 

8.4. In termen de maximum 2 (două) zile lucratoare de la data furnizarii numarului de telefon, potentialul castigator va fi apelat de catre Agentia DM in vederea parcurgerii procesului de validare, prin maxim 3 apeluri, in intervalul orar 09:00 – 20:00. In cazul in care participantii extrasi ca potentiali castigatori nu furnizeaza un numar de telefon valid la care sa poata fi apelati sau nu raspund la apelurile initiate de catre Agentia DM, acestia vor fi invalidati si se va apela la rezerve, in ordinea extragerii acestora. 

8.5. Castigatorii premiilor vor fi contactati telefonic de catre Agentia DM, in vederea anuntarii lor, in maxim 2 zile lucratoare de la data desemnarii lor ca si castigatori. 

8.7. Pentru a parcurge procedura de validare Participantul va furniza Organizatorului, in momentul contactarii telefonice, informatiile necesare identificarii si validarii lui. 

Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campania promotionala, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la Campani. 

Restul pasilor de validare vor fi parcursi numai daca raspunsul sunt pozitiv. 

Daca este negativ, acesta va conduce la invalidarea Participantului si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora. 

 1. copie a unui extras de cont bancar in lei, emis pe numele sau, din care sa reiasa numarul de cont IBAN (insa fara sa contina date referitoare la sumele existente in cont); 
 2. copia confidentializata a actului de identitate a castigatorului (numai in cazul premiului care depaseste 600 lei) pe care sa fie vizibile doar CNP-ul si numele complet (BI/CI sau, in cazul persoanelor care nu detin BI/CI, un alt act similar, de ex. pasaport etc). pentru a verifica faptul ca Participantul este si detinatorul contului IBAN comunicat. 

Datele vizibile (nume complet si CNP) din copia confidentializata a actului de identitate sunt solicitate Marelui Castigator si in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute de Codul Fiscal, mai precis de completare a Declaratiei 205 – Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit (intrucat premiile acordate in cadrul prezentei Campanii depasesc pragul valoric de 600 

2. Trimiterea documentelor necesare validarii se realizeaza prin incarcarea acestora intr-o pagina web, accesand link-ul securizat transmis de Organizator. Participantul are la dispozitie urmatoarele doua modalitati de receptionare a link-ului securizat: SMS sau e-mail. Link-ul se va genera dupa finalizarea apelului, iar Participantul il va receptiona prin modalitatea aleasa in cadrul convorbirii. 

3. In cazul in care un Participant nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu furnizeaza toate informatiile necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului acesta va primi un SMS cu un link catre o pagina web, unde poate completa datele sale de contact si declaratiile necesare (nume, prenume, confirmarea privind varsta minima de 18 ani la momentul inscrierii in Campanie, confirmare cu privire la detinerea in original a bonului fiscal/facturii fiscale, adresa de livrare a premiului, adresa de email – daca este cazul) pentru procesul de validare si inmanare a premiilor, in termen de 3 (trei) zile lucratoare. Daca datele incarcate de Participant in pagina web sunt corecte conform Regulamentului Oficial, acesta va primi un link securizat (prin SMS) pentru incarcarea documentelor necesare validarii. Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce in maximum 3 (trei) zile lucratoare de la transmiterea link-ului documentele necesare validarii finale. 

4. Participantul va primi un SMS/email (dupa caz) de confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care acestea nu sunt corecte, Participantul va fi anuntat telefonic sa reincarce documentele la link-ul pe care l-a primit. In cazul in care Participantul nu reincarca documentele corecte in termenul indicat de Organizator, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora. 

RON stabilit de Codul Fiscal). 

Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele solicitate in cadrul apelului telefonic, in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la momentul primirii link-ului. 

Daca Participantul nu incarca documentele solicitate in termen de 3 zile lucratoare de la primirea link-ului, Participantul va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea extragerii acestora. 

In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care ceva este in neregula cu documentele primite, acesta va fi contactat telefonic si rugat sa reincarce documentele la link-ul pe care l-a primit. 

Daca datele incarcate de Participant in pagina web nu sunt corecte sau daca Participantul nu completeaza formularul cu datele sale de contact in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la primirea link-ului, Participantul va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea extragerii acestora. 

8.8. In situatia in care numarul participantilor nu este suficient in vederea efectuarii calasamentului de 12 castigatori sau in situatia in care premiile nu au putut fi acordate din motive independente de Organizator/ Agentiile participante (cum ar fi daca sunt participanti si rezerve invalidate), premiile raman la dispozitia Organizatorului care poate organiza, daca va considera necesar, o alta Campanie Promotionala. 

8.9. In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori sau acestea nu au putut fi inmanate, Organizatorului va decide dupa cum crede de cuviinta modalitatea de actiune si soarta premiilor. 

8.10. Organizatorul are obligatia de a face publice numele castigatorilor si castigurile acordate. Publicarea participantilor castigatori va fi realizata pe pagina de Instagram a Organizatorului, urmand sa fie afisate in conformitate cu dispozitiile legale: numele complet al participantilor castigatori (conform informatiilor furnizate de participant) si premiul castigat. 

SECTIUNEA IX INTRAREA IN POSESIA PREMIILOR. UTILIZAREA PREMIILOR. 

9.1. Premiile se vor vira prin transfer bancar in contul castigatorului, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data apelarii telefonice de catre Agentia DM. 

9.2. In cazul in care participantul a trimis si a declarat in cadrul Campaniei informatii incomplete, incorecte, inexacte sau nu indeplineste conditiile cerute in Regulament, Organizatorului si Agentiile nu isi asuma raspunderea pentru acest lucru. 

9.3. Participantul castigator are obligatia de a utiliza premiul cu respectarea dispozitiilor legale. 

9.4. Participantii care au pierdut calitatea de potentiali castigatori sau castigatori, nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii. 

SECTIUNEA X. TAXE SI IMPOZITE 

10.1. In cazul premiilor acordate in cadrul acestei campanii, Organizatorul in calitate de platitor de venituri obtinute de castigatori se obliga sa calculeze, sa retina si sa plateasca si sa declare impozitul datorat pentru aceste veniturii ,in conformitate cu dispozitiile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare. 

11.2. In privinta premiilor acestei Campanii, participantilor nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor reprezentand contravaloarea Produselor Participante si a cheltuielilor normale referitoare la informarea cu privire la prezenta Campanie (inclusiv dar fara a se limita la costul de consultare a Regulamentului prin intermediul mai multor canale: telefon, internet). 

11.3. Organizatorului nu isi asuma raspunderea pentru niciun fel de taxe, impozite sau alte restrictii de natura fiscala ori de alta natura care pot aparea in legatura cu premiul acordat sau cu ridicarea acestuia. 

11.4. Prezenta Campanie este organizata in stimularii vanzarii produselor Organizatorului SA. 

11.5. Campania poate inceta in cazul in care are loc o schimbare a cadrului legislativ care permite realizarea acesteia, ori in cazul unor modificari organizatorice care fac imposibila continuarea sa. 

SECTIUNEA XII. RESPONSABILITATE. LIMITAREA RASPUNDERII 

12.1. Organizatorul sau Agentiile este indreptatit/sunt indreptatite sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala daca va fi cazul, Organizatorul /Agentiile urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie. 

12.2. Organizatorului nu va avea nici o raspundere fata de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participant în legatura cu aceasta Campanie. 

12.3. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva. 

12.4. Participantul intelege si garanteaza ca nu va participa cu postari care nu respecta prevederile art. 6.2.1 lit. d). 

12.5. Participantul intelege si recunoaste ca va fi singurul responsabil si ca va acoperi oricare si toate prejudiciile cauzate Organizatorului ca urmare a incalcarii drepturilor tertilor prin postarea efectuata, inclusiv dar fara limitare la drepturile de proprietate intelectuala. 

12.6. Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii video, a unor mesaje inadecvate sau care incalca drepturile unui tert (inclusiv drepturile de autor) si va despagubi Organizatorul si/sau Agentiile pentru toate prejudiciile suferite ca urmare a utilizarii, unor mesaje inadecvate sau care incalca drepturile de proprietate intelectuala, precum si orice alte drepturi apartinand unor terte parti. 

12.7. Organizatorul si, dupa caz, Agentiile, nu isi asuma responsabilitatea pentru: 

 • • actiunile si calitatea serviciilor prestate de catre terti pentru si in numele sau; 
 • • probleme de ordin tehnic sau de incapacitate a participantului (erori ale browserelor, probleme ale conexiunii la internet, probleme de hardware sau software ale calculatorului cu care acceseaza site-ul/pagina de Instagram, contul de Instagram, incapacitatea Participantului de a lucra pe calculator sau de a naviga pe internet) pe care le-ar putea intampina acestia la inscrierea in Campanie, din motive ce nu tin de Organizator; 
 • • eventualele dispute legate de drepturile Participantilor asupra profilului de Instagram sau de datele de contact/de validare ale Participantilor; 
 • • orice incercare de participare la Campanie facuta in afara perioadei Campaniei; 
 • • pierderea de catre Participant a datelor de logare, blocarea profilului de Instagram, a adreselor de e-mail ale Participantului sau alte defectiuni ale mecanismelor retelelor de socializare care fac imposibila contactarea sau validarea Participantului si care nu sunt imputabile Organizatorului; 
 • • erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre Participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea credinta a tehnologiei de catre Participant in scopul de a manipula rezultatele Campaniei; 
 • • erori cauzate de folosirea altor tehnologii sau retele de socializare decat cele indicate de catre Organizator in Regulament; 
 • • situatiile in care anumite persoane inscrise in Campanie sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la Campanie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate exercita in mod rezonabil; 
 • • Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor nu atrage raspunderea Organizatorului/Agentiilor, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul/Agentiile nu au nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii/validarii castigatorului sau inmanarii premiului; 
 • • Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator/Agentii; 
 • • Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial; 

12.8. Organizatorul /Agentiile nu va fi/ vor fi raspunzator/raspunzatoare pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere; 

12.9. Organizatorul/Agentiile nu va fi/vor fi responsabil/responsabile pentru intarzierile in livrarea/ inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia. 

12.10. Toti participantii au sanse egale la castigarea premiilor. 

12.11. Orice participare care pare suspecta in conformitate cu prevederile prezentului Regulament va fi invalidata, fara a informa participantul de acest lucru. 

12.12. Organizatorului si Agentiile nu sunt raspunzatoare pentru modalitatea in care participantul castigator intelege sa utilizeze premiul. 

SECTIUNEA XIII. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

13.1. Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament. 

SECTIUNEA XIV. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA 

14.1. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestora, de a o continua. * Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial si care impiedica Organizatorului si/sau Agentiile sa isi indeplineasca, total sau partial obligatiile. Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de forta majora, daca acesta este confirmat de institutiile competente sa constate acest eveniment. 

14.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorului si/sau Agentiile vor fi exonerate de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor acestora pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorului si/sau Agentiile, daca invoca forta majora, sunt obligate sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia. 

14.3. Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului. 

SECTIUNEA XV. CONTESTATII SI LITIGII 

15.1. Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei prin posta la adresa Organizatorului, respectiv Bucuresti, Sector 1, Aleea Alexandru, Nr.21, sau prin e-mail la urmatoarea adresa office@thisisromania.com termen de maxim 10 (zece) zile de la data publicarii tuturor castigatorilor validati. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare. Contestatiile vor fi solutionate in termen de 15 zile de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta. 

15.2. Eventualele litigii aparute cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente. 

ORGANIZATOR 

SC NORDIS MANAGEMENT SRL 

Reprezentat prin 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei “ROMANIA NOW” 

(“Campania”) 

– Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – 

 1. I. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii sai 

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre: 

SC NORDIS MANAGEMENT SRL (denumita in continuare “Organizatorul”), cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Aleea Alexandru, Nr.21, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/20150/02.12.2008, CUI RO24813191, reprezentata legal de Postoaca Gheorghe Emanuel, in calitate de Administrator; 

si 

prin intermediul agentiei de publicitate ORASUL MEU MARKETING S.R.L., cu sediul social în București, Sectorul 2, str. Vasile Lascăr, nr. 144-146, etaj 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/5435/2010, CUI RO26986733, reprezentata legal prin Mugur Pătrașcu, in calitate de Administrator; 

si 

prin intermediul MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, sector 1, Bucuresti, Cod unic de inregistrare RO 13351917, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”), 

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: 

SC NORDIS MANAGEMENT SRL, adresa: Aleea Alexandru, Nr.21, Sector 1, Bucuresti, Romania, telefon: 0374435540, email: office@nordis.ro 

 1. II. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei 

In cadrul Campaniei, Operatorul (prin Operatorul asociat) va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal: 

 1. (i) Id Instagram; 
 2. (ii) Date rezultate din vizita paginii Instagram a Organizatorului; 
 3. (iii) informatii privitoare la preferintele participantilor care reies din comentariile sau pozele postate; 
 4. (iv) Alte date cu caracter personal care sunt furnizate voluntar de catre participanti in cadrul Campaniei. 

in plus, (prin Imputernicit) pentru castigatorii premiilor Campaniei: 

 1. (v) Copia actului de identitate; 
 2. (vi) Adresa de email; 
 3. (vii) Voce (pentru inregistrarea apelurilor cu castigatorii); 
 4. (viii) Cont IBAN; 
 5. (ix) Semnatura – in cazul celor care semneaza acordul de cedare drepturi; 

Copia actului de identitate va fi colectata in vederea confirmarii datelor de pe extrasul de cont ce contine contul IBAN necesar transferului ce se va realiza pentru acordarea premiilor. 

 1. III. Scopul procesarii 1. organizarii si desfasurarii Campaniei; 
 2. 2. desemnarii si validarii castigatorilor; 
 3. 3. atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului. 
 4.  

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in vederea: 

Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba în eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite în Campanie, precum si pentru scopul verificarii modului in care angajatii Mediapost Hit Mail gestioneaza relatia cu participantii la Campanie. 

 1. IV. Temeiul juridic al prelucrarii 

Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim. 

Inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie se vor realiza in temeiul interesului legitim al Operatorului constand in dreptul de a preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu participanții pentru procesul de validare și inmanare a premiilor, precum si a se asigura ca relatiile cu participantii la Campanie sunt gestionate in mod adecvat de catre angajatii Mediapost Hit Mail. 

 1. V. Destinatarii datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului MEDIAPOST HIT MAIL SA, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. 

Cu exceptia celor detaliate mai sus, Operatorul nu va divulga vreunui tert vreo parte din datele personale prelucrate in legatura cu Campania, fara a anunta persoanele vizate, sau, daca este cazul, fara a obtine in prealabil consimtamantul acestora. 

 1. VI. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 30 de zile de la data de finalizare a Campaniei. 

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora. 

Datele cu caracter personal ale Castigatorului Marelui Premiu, vor fi pastrate de catre Operator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii. 

Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, dar nu mai mult de 1 an de zile de la data colectarii acestora si a validarii castigatorilor. 

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare. 

 1. VII. Drepturile persoanelor vizate 

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile: 

 1. (i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia; 
 2. (ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; 
 3. (iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; 
 4. (iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal 
 5. (v) dreptul la restrictionarea prelucrarii; 
 6. (vi) dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege; 
 7. (vii) dreptul la portabilitate a datelor; 
 8. (viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. 

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere adresata Operatorilor: 

SC NORDIS MANAGEMENT SRL, adresa: Aleea Alexandru, Nr.21, Sector 1, Bucuresti, Romania, telefon: 0374435540, email: office@nordis.ro 

 1. VIII. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor 

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare. 

 1. IX. Securitatea datelor cu caracter personal 

Operatorii se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate. 

 1. X. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale 

Operatorii are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si 

libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului SC NORDIS MANAGEMENT SRL si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

 1. XI. Alte prevederi 

In masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Campaniei şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni. 

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. 

ANEXA nr. 2 la Regulamentul Oficial al Campaniei “ ROMANIA NOW 

(“Campania”) 

– acord cedare drepturi de autor – 

ANEXA nr. 2 

la REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

„ROMANIA NOW” 

Campanie promotionala pentru consumatori 

Perioada campaniei: 30 octombrie 2021 – 15 noiembrie 2021 

– MODEL ACORD UTILIZARE IMAGINE – 

Subsemnatul, […], cetatean roman, nascut la data de […] in […], domiciliat in […], in calitate de castigator al Campaniei Promotionale „ROMANIA NOW” (denumita in continuare „Campania”), organizata de SC NORDIS MANAGEMENT SRL cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Aleea Alexandru, Nr.21, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/20150/02.12.2008, CUI RO24813191, denumita in continuare „NORDIS MANAGEMENT”; 

Prin prezenta, in numele Minorului si in calitate de reprezentant legal al acestuia, sunt de acord cu urmatoarele, in beneficiul NORDIS MANAGEMENT: 

1. Acord NORDIS MANAGEMENT dreptul de utilizare a fotograffilor, inscrise in Campania „ROMANIA NOW”, in materialele post-comunicare cu privire la Campanie si in vederea promovarii produselor NORDIS, respectiv dreptul la reproducere a fotografiei in orice format media (inclusiv dar nelimitat la materiale tiparite, audiovizual, internet, retele sociale, etc.), inclusiv pe produsele NORDIS Chocolate, pe o durata de 3 ani de la data semnarii prezentului Acord („Durata de Exploatare”). 

Recunosc si inteleg faptul ca materialele care includ fotografia si care vor fi aduse la cunostinta publicului de catre NORDIS MANAGEMENT in cadrul Duratei de Exploatare, prin postare pe retele sociale sau prin alte canale media, online sau print, nu vor fi putea fi integral retrase, distruse, 

sterse sau eliminate de catre NORDIS MANAGEMENT, ci vor putea ramane publice si accesibile si ulterior expirarii Duratei de Exploatare, iar neinlaturarea acestora de catre NORDIS MANAGEMENT nu va constitui o incalcare cu privire la drepturile Minorului sau ale subsemnatului (ex: fotografiile/materialele video in care se va folosi fotografia vor putea fi accesate online si ulterior expirarii Duratei de Exploatare, pe site-uri web sau conturi pe retele de socializare apartinand NORDIS MANAGEMENT sau partenerilor acestuia, sau ca facand parte din proiectele sau campaniile anterioare sau in curs de derulare ale NORDIS MANAGEMENT). NORDIS MANAGEMENT insa nu va mai putea utiliza materiale sau orice alte opere de creatie intelectuala sau artistica ce includ imaginea Minorului, in proiecte sau campanii noi, ulterioare expirarii Duratei de Exploatare. 

2. Materialele promotionale create si drepturile acordate catre NORDIS MANAGEMENT in baza prezentului Acord vor fi transferabile de catre NORDIS MANAGEMENT celorlalte societati din cadrul Grupului NORDIS MANAGEMENT, in limita aceleiasi Durate de Exploatare si limitat la realizarea de materiale pentru promovarea produselor NORDIS sau a Campaniei. 

3. Toate drepturile acordate NORDIS MANAGEMENT vor putea fi utilizate fara vreo limita de spatiu geografic, in exclusivitate, si includ fara a se limita, fixarea imaginii Minorului pe orice suport, adaptarea, reproducerea integrala sau partiala a imaginii fixate, difuzarea imaginii fixate prin orice modalitate de transmitere pe toate suporturile de difuzare – internet, TV, plasme indoor si outdoor, precum si orice alt suport de difuzare. 

4. Drepturile acordate NORDIS MANAGEMENT si celorlalte societati din cadrul Grupului NORDIS MANAGEMENT conform prezentului Acord sunt constituite cu titlu gratuit si renunt in mod irevocabil la orice pretentie privind remuneratia in legatura cu prezentul Acord sau privind utilizarea imaginii Minorului in modalitatile stabilite prin prezentul Acord. 

5. Ma oblig sa nu fac declaratii de presa, in mod direct ori indirect, referitoare la asocierea imaginii Minorului cu NORDIS MANAGEMENT si celelalte societati din cadrul Grupului NORDIS MANAGEMENT, pe toata Durata de Exploatare si o perioada de 3 (trei) ani de la expirarea acesteia, fara acordul prealabil scris al NORDIS MANAGEMENT. 

6. Ma oblig sa nu fac niciun fel de comunicari sau activitati de natura sa aduca atingere imaginii, renumelui si activitatii NORDIS MANAGEMENT, si niciun fel de afirmatii defaimatoare, denigratoare sau de alta natura cu privire la NORDIS MANAGEMENT, care sa aiba un impact negativ asupra imaginii NORDIS MANAGEMENT. 

7. Inteleg ca folosirea imaginii Minorului reprezinta prelucrare de date personale, fiind supusa informarii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusa ca Anexa 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei. 

Prin semnatura de mai jos confirm ca sunt de acord cu cele stabilite mai sus Data: 

Numele persoanei care exercita autoritatea parinteasca: 

Semnatura: